• Kategorijos

  • No Instagram images were found.

Dainų istorijos – Tom Dooley – linksma melodija – be galo liūdna daina

Tegu sau bėga naktys, o man dienų mažai… Linksmai dainavo a. a. Janina Miščiukaitė. Lengvas lietuviškas tekstelis nuėmė sunkią lyg akmuo naštą, slėgusią tikrąjį dainos variantą. O tai dar viena iš taip vadinamų žudikų baladžių (”Murder ballads”), (prisiminkim Delilah)

Tom Dooley – The Kingston Trio

Tom Dooley

Hang down your head, Tom Dooley
Hang down your head and cry
Hang down your head, Tom Dooley
Poor boy, you’re bound to die

I met her on the mountain, there I took her life
Met her on the mountain, stabbed her with my knife

Hang down your head, Tom Dooley
Hang down your head and cry
Hang down your head, Tom Dooley
Poor boy, you’re bound to die

This time tomorrow, reckon where I’ll be
Hadn’t-a been for Grayson, I’d-a been in Tennessee (well now boy)

Hang down (your head) your head Dooley and cry
Hang down your head and cry (ah poor boy, ah-well-ah)
Hang down (your head) your head (Dooley) and cry
Poor boy, you’re bound to die

Hang down (your head) your head Dooley and cry
Hang down your head and cry (ah poor boy, ah-well-ah)
Hang down (your head) your head (Dooley) and cry
Poor boy, you’re bound to die

This time tomorrow reckon where I’ll be
Down in some lonesome valley hangin’ from a white oak tree

Hang down your head, Tom Dooley
Hang down your head and cry (ah-uh-eye)
Hang down your head Tom Dooley
Poor boy you’re bound to die (ah well now boy)

Nulenk galvą Tomai Diuli, nulenk galvą ir verk. Nulenk galvą Tomai Diuli, vargšas vaikine, tu turėsi mirti…

Dainos istorija apaugusi daugybe legendų ir iškraipytų bei išgalvotų faktų. Jau senokai bevartydamas vieną Amerikos folk dainų rinkinį, perskaičiau istoriją apie plėšiką Tomą Diulį, kuris kalnuose nužudė merginą…

Dabar internete sakoma, kad Tom Dula (dainoje rašoma kaip angliškai tariama – Dooley) buvo tikras asmuo, gimęs 1845 Elkville, Šiaurės Karolinoje, dabar Ferguson, Wilkes grafystė. Jis buvo Thomas ir Mary Keaton Dula sūnus. Buvo žinoma, kad Tomas buvo gražus, mokėjo groti smuiku, gerai šokti ir žavėti visas ledi. Būdamas 17 metų, prasidėjus karui, keturiems metams stojo karo tarnybon Elkville, tačiau pakliuvo į nelaisvę ir iškalėjo iki karo pabaigos. Pasibaigus karui jaunas ir gražus buvęs karys grįžo į gimtą slėnį.
Dar prieš tarnybą armijoje, Tomas buvo populiarus draugų ir merginų tarpe. Be daugelio kitų damų, dėl jo dėmesio varžėsi ir dvi pusseserės – Ann Foster (Melton) ir Laura Foster, kurioms (abiejoms) jis taip pat nebuvo abejingas. Nors artėjant karo pabaigai Ann meilė išblėso ir ji ištekėjo už James Meltono, tačiau pamačius grįžusį jauną ir gražų karį, meilė vėl apsuko jai galvą…
O Laura turėjo daug gerbėjų. Tarp jų ir tokį Bobą Greisoną, kurį atstūmė…
Jaunuolių draugystei nepritariant artimiesiems, Tomas su Laura sugalvojo pabėgti ir susituokti. Vieną naktį ji pasiėmė keletą drabužių (kiek galėjo pasiimti raita ant arklio) ir palikusi namus iškeliavo į sutartą vietą pasimatyti su Tomu.
Aštuoniolikmetė dingo. Šeimos organizuotos paieškos buvo nesėkmingos. Po trijų savaičių jos arklys sugrįžo išsekęs ir su nutrauktu apynasriu. Buvo rasta vieta ir medis prie kurio buvo pririštas arklys, tačiau Lauros nerado. Visi galvojo, kad merginos kūnas buvo įmestas į Yadkin upę.

Tačiau Ann Meltonn susipykus su savo seserim Pauline (kitur – Perline) Foster, pastaroji neatsargiai pagrasino, kad pasakys ką žino apie Laurą. Ann atsakė, kad ji tik pat kalta kiek ir Pauline. Tuo tuoj susidomėjo įvykį tyrę valdžios atstovai ir merginos buvo apklaustos. Pauline paliudijo, kad Laurą nužudė Tomas. Pavyko išsiaiškinti tikslesnę įvykio vietą ir kūno paieškos tesėsi. Išplėtus paieškos zoną, Lauros Foster lavonas buvo rastas negiliam kape. Jos kojos buvo sulaužytos ir krūtinėje buvo dūrio žaizda. Taip pat buvo rastas ir krepšys su drabužiais. Beje Laura Foster buvo nėščia.

Laura buvo palaidota ant aukštos kalvos, kuri nuo to laiko vadinama Lauros Foster kalva.

Žmogžudystės byla buvo sudėtinga ir paini. Įtariamųjų buvo daug. Tyrimui besitęsiant Bobas Greisonas parodė Ann Melton nosinę, kurią jis radęs Lauros nužudymo vietoj.
Tomas, žinodamas kad jis yra paskutinis žmogus matęs Laurą gyvą ir tuo pačiu pagrindinis įtariamasis, kažkodėl išvyko toliau – dirbti samdomą darbą į Wataugos grafystę. Po savaitės, kai Lauros kūnas buvo rastas, buvo surastas ir Tom Dula. Paieškai vadovavo minėtas Bobas Greisonas. Dar buvo suimtas ir įtariamas padėjęs žmogžudystėje Jack Keaton, tačiau vėliau pateikus alibi – išlaisvintas. Suimta buvo ir Ann Meltonn. Teisme advokatui pavyko apginti Ann. Pasakojama, kad ji sušukusi: „ant mano gražaus kaklo niekada nebus virvės“, o Tomas, vienai prisiekusiai liudininkei paliudijus, kad paskutinį kart matyta Laura išjojo susitikti su Tomu, buvo nuteistas pakarti. Visgi iki šiol toje byloje liko daugybė neaiškumų. Buvo tik aišku, kad Tomas kažką slėpė nuo teismo. Jis tvirtino, kad yra nekaltas ir atsisakydavo bet ką daugiau aiškinti. Gal tuo dengė Ann, kuriai buvo neabejingas, o gal ir labiau mylėjo ją negu Laurą? O gal tikrasis žudikas buvo Bobas Greisonas?

Daug legendų ir kalbų apie Tomo šaltakraujiškumą mirties akivaizdoje. Jis sėdėdamas ant savo karsto grojo bandža vežant į egzekucijos vietą. Jis juokavo, kad būtų nusiprausęs kaklą jei būtų žinojęs, kad jį kars ant tokios naujos švarios virvės. Davus nuteistajam paskutinį žodį, jis iškėlė dešinę ranką ir pasakė: „Džentelmenai, ar matote šią ranką? Ar jinai dreba? Aš niekada net plauko ant merginos galvos nenuskriaudžiau!“ Ir kartuvių liukas buvo numestas. Tomas buvo palaidotas gimtajame Yadkin upės slėnyje po obelim.

Baladė, neužilgo po Tomo egzekucijos buvo sukurta vietinio poeto Thomas C. Land, ir tarp kalniečių buvo labai populiari. 1958 Kingston trio išpopuliarino ją visam pasauly. Sakoma, kad Lauros ir Ann kapai kasmet labai lankomi turistų. Tomo kapas yra privačiose valdose ir nėra prieinamas lankytojams. „Tom Dooley“ muziejus yra Fergiusone, Šiaurės Karolinoje. Beje sklando gandai (ir nuotraukos) kuriose užfiksuota Tomo kapą belankanti Lauros vėlė…

Dainų istorijos – Green, green grass Of Home – svajinga melodija – liūdna daina

*****

Tom Jones – Green, green grass Of Home

Po galais, kol spėjau parašyti – This video has been removed due to terms of use violation.

Bet buvo geras klipas – Tom Jones dainuojantis už grotų… Todėl ir nebepasitikiu internetu. Galima dar paieškoti – metacafe, googlevideo, ir t.t.

Įdedu kitą:

Country Dainą Green, green grass Of Home – “Žalia, žalia namų Žolė“ parašė Claude “Curly“ Putnam Jr., dainuota ir išpopuliarinta Porter Wagoner 1964 metais ir Bobby Bare 1965metais. 1966- aisiais Tom Jones iškėlė dainą į UK singlų čarto viršūnę ir išlaikė ten septynias savaites, atnešdama daininikui ir vėlesnių laimėjimų. Vėliau dainą perdainavo daugelis žymių dainininkų – Johnny Cash’as jo 1968 metų “ Johnny Cash at Folsom Prison“ albume, Joan Baez jos 1969 “David’s Album albume, 1971-aisiais Stompin’ Tom Connors jo“Stompin’ Tom Connors, ‘LIVE’ at the Horseshoe“ albume , ją dainavo Elvis Presley 1975-aisiais, dainavo Kenny Rogers savo 1977metų albume Kenny Rogers.

Green, Green Grass Of Home

The old home town looks the same,
As I step down from the train,
And there to greet me are my mamma and my poppa;
Down the road I look, and there runs Mary,
Hair of gold, lips like cherries,
It’s good to touch the green, green grass of home.
CHORUS:
Yes, they’ll all come to meet me,
Arms a-reachin’, smilin’ sweetly,
It’s good to touch the green, green grass of home,

The old house is still standin,
‘Though the paint is cracked and dry,
And there’s that old oak tree,
That I used to play in.
Down the lane I’ll walk with my sweet Mary,
Hair of gold and lips like cherries,
It’s good to touch the green, green grass of home.

Then I awake and look around me,
At the four gray walls that surround me,
And I realize …Yes… I was only dreaming,
For there’s a guard and a sad old padre,
Arm in arm we’ll walk at daybreak,
And at last I’ll touch the green green grass of home.

Yes, they’ll all come to see me
in the shade of that old oak tree,
as they lay me ‘neath the green, green grass of home.

Dainuojama apie žmogų buvusį toli, pasiilgusį namų. “Senas namas vis toks pat. Kai aš išlipsiu iš traukinio, mane pasitiks ir pasveikins tėtis ir mama, aš pažvelgsiu į kelią ir pamatysiu atbėgančią mylimąją Meri – auksiniai plaukai ir lūpos kaip vyšnios. Ir gera bus paliesti žalią, žalią namų žolę. Taip! maloniai šypsodamiesi, ištiesę rankas jie visi ateina manęs pasitikti… Tebestovi senas namas išdžiūvusiomis sienomis, suskeldėjusiais dažais , tebėra senas ąžuolas kur aš žaisdavau, o aš einu keliuku su savo saldžiąja Meri ir gera paliesti žalią namų žolę…“

“Tada aš prabundu ir pamatau keturias pilkas sienas ir suprantu, kad tik sapnavau. Šalia budi sargyba ir senas liūdnas kunigas, kurie auštant nuves mane už rankos ir pagaliau aš paliesiu žalią namų žolę.“ Taip dainuoja kalinys mirtiniinkas, laukiantis egzekucijos – jis sugrįš namo, prie žalios namų žolės tik tam, kad būtų palaidotas. “Taip, jie visi atvyks, kad pamatytų mane to seno ąžuolo šešėlyje, kadangi jie paliks mane ‘po žalia, žalia namų žole.“

Joan Baez – The Green Green Grass Of Home

Išversta į daugybę kalbų daina susilaukė populiarumo ir kitose šalyse – Švedijoje (“En sång en gång för längese’n“), Serbijoje (“Zelena trava doma mog“), vėliau ir kitose. Esu girdėjęs ir lietuvišką variantą. Pirmąkart – dainuojamą išeivijos dainininkės Vandos Stonkus (apie ją ir jos dar sovietmečiu klajojusius įrašus planuoju parašyti vėliau). Girdėjau ir naujesnį bei geresnį vertimo variantą, gaila nežinau kieno.

Elvis Presley – Green, green grass of home

Įdomu, kad žmonės, nepataisomu optimizmu dažnai mėgina ištaisyti liūdnas dainas ar liūdnus pasakojimus. (Apie Kiwi istoriją jau turiu juodrašty). Hepiendas būtinas. Šioje dainoje norvegų dainininkas Tor Endresen pakeitė tik kelis paskutinio stulpelio žodžius “ For there’s a guard and a sad old padre,“ (čia sargyba ir senas liūdnas kunigas) į “there’s a garden and a sad old partridge“ (čia sodas ir sena liūdna kurapka) ir daina, ypatingai nepakeitusi net žodžių skambesio, įgavo visiškai kitokią prasmę. Nuėjo velniop dainos tragizmas, netikėti posūkiai, sakyčiau – net meninė vertė ir visa romantika. Liko blizgantis šlageris. Kaip popierinės (plastmasinės) gėlės.

Dainų istorijos – Midnight Special

Kadangi wordpress.com nepriima video iš MySpace, apie šią dainą siūlau pažiūrėti vaigys.lt

CCR-MIdnight Special

THE MIDNIGHT SPECIAL

(Traditional – Arrangement by J.C. Fogerty)

Well, you wake up in the mornin’, you hear the work bell ring,
And they march you to the table to see the same old thing.
Ain’t no food upon the table, and no pork up in the pan.
But you better not complain, boy, you get in trouble with the man.

CHORUS:
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a everlovin’ light on me.

Yonder come miss Rosie, how in the world did you know?
By the way she wears her apron, and the clothes she wore.
Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand;
She come to see the gov’nor, she wants to free her man.

CHORUS:
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a everlovin’ light on me.

If you’re ever in Houston, well, you better do the right;
You better not gamble, there, you better not fight, at all
Or the sheriff will grab ya and the boys will bring you down.
The next thing you know, boy, Oh! You’re prison bound.

CHORUS:
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a light on me,
Let the Midnight Special shine a everlovin’ light on me.

Ėėė, mes su ta daina užaugom… Ir su visais Creedece Clearwater Revival. Sako ir dabar Amerikoj yra radijo stotys, grojančios tik jų muziką.

Anais laikais vaikščiojo su gitara bitlai (iš mažosiosios, iš mažiosios) … Tai buvo tolimooos ir tuo žavinčios, kultūros garsas. O gi reikia kaip nors lietuviškai… Negi dainuosi kaip vėlesnė Nerija Babilon upes (apie tai dar parašysiu). Ir Kernagisdainavo: “Dainuojam angliškai kaip mokam, Europai sukeliam daug juoko“.

Ir sugalvojom:

Bitė gylė nosį

Bitė gylė nosį – negaliu kvėpuot.
Bitė gylė širdį – negaliu dainuot.

Nosis kaip agurkas, šalu lalu mi,
O širdis skylėta, šalu lalu mi.

Aš tą baisią bitę nutariau nušaut,
Bitė išsigandus, ėmė smarkiai bliaut.

Bitę aš sugausiu, šalu lalu mi,
Plaukus jai nurausiu, šalu lalu mi.

Oi tu bite, bite, Bimbalo žmona,
Širdį man suėdei, kaip mano Ona

Ona mane barė, šalu lalu mi,
Iš namų išvarė, šalu lalu mi.

Dainuodavom sau ir šokiams. O tada man ir į galvą neateidavo, kad iš tiesų tai originali “traditional“ senovinė (liaudies;) Amerikos kalinių (ar apie kalinius) daina. Pirmasis užrašęs dainą, tiksliau versiją panašią į išgarsėjusią – Howard Odum 1905. Midnight Special – Vidurnakčio specialusis – traukinys važiiuodavęs nustatytu laiku ir veždavęs svarbiausiai – paštą. Juk kalbame apie laikus kai dar nebuvo interneto ;). Sam Collins firmoje Gennett records įrašė dainą 1927 su pavadinimu “The Midnight Special Blues – Vidurnakčio ypatingasis bliuzas“. Dainos žodžiai dar artimesni tradiciniams (liaudies). Tik vietoj mums žinomos miss Rosie, ten ateina Little Nora, bet su tais pačiais ketinimais. 1934 Huddie William “Lead Belly“ Ledbetter įrašė dainos versiją, klaidingai priskirdamas dainos autorystę John and Alan Lomax , knygos Best Loved American Folk Songs autoriams. Jie savo knygoje papasakojo tikrovišką istoriją apie dainą. Vidurnakčio specialusis traukinys iš Hiustono savo šviesomis apšviesdavo vienišo kalinio vienutę. Traukinio šviesa – išsigelbėjimo šviesa , traukinys galintis mus ištraukti iš kalėjimo sienų. Evangeliją primenantis pasakojimas, Evangelijos “Aš esu pasaulio šviesa“. Paprastesni aiškinimai sako, kad vidurnakčio specialusis traukinys tiesiog išveždavo laisvėn paleidžiamus kalinius:

Midnight Train – istorija MySpace

Tą dainą dainavo ir Johnny Rivers, Paul Evans, Big Joe Turner, dainavo šios dainos versijas ABBA, Mungo Jerry, Van Morrison, Odetta, D.O.A., Sonny Terry & Brownie McGhee, Little Richard, Buckwheat Zydeco, Mischief Brew, Josh White, Pete Seeger, Spencer Davis Group, Eric Clapton ir Paul McCartney taip pat dainavo šią dainą. Ji taip pat buvo išversta į Olandų kalbą “Schijn ‘n Lichtje op mij (Shine a light on me)“.

Prieš CCR-rinis žavus variantas – Johny Rivers, mano įdėtas MySpace (atkreipkit dėmesį į puikų šokių ansamblio darbą):

Johnny Rivers – The Midnight Special (Hullabaloo 1965)

Eksbitlo Paul McCartney – Midnight Special (live)

Paul McCartney – Midnight Special (live)

Gatvės dainininkas (Pike Place Market in Seattle) groja the Midnight Special su įvairiomis plastikinėmis talpomis.

The Midnight Special.

Dar vienas

Midnight Special

****

Žymioji tamsaodė dainininkė Odetta dainuoja Midnight Special.

Midnight Special

****

This is a classic blues by Huddie Ledbetter, professionally known as Lead Belly. I based this arrangement on the one Harry Lewman teaches in his video lesson, The Guitar of Lead Belly.

Midnight Special-Picasso’s

*****

M.S.G. – The Acoustic Blues Trio performs traditional Piedmont blues.

Midnight Special

Dainų istorijos – Delilah – Linksma melodija – be galo liūdna daina

Tom Jones Delilah

Delilah

I saw the light on the night that I passed by her window
I saw the flickering shadows of love on her blind
She was my woman
As she deceived me I watched and went out of my mind
My, my, my, Delilah
Why, why, why, Delilah
I could see that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free


At break of day when that man drove away, I was waiting
I cross the street to her house and she opened the door
She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more
My, my, my Delilah
Why, why, why Delilah
So before they come to break down the door
Forgive me Delilah I just couldn’t take any more

Dar viena daina, kurios svajinga valso melodija tik pabrėžia teksto tragizmą. Priskiriama prie taip vadinamų žudikų baladžių (“Murder ballads“). “Delilah“ daina, parašyta Les Reed ir Barry Mason, kurią įrašė ir išpopuliarino Tom Jones 1968.

Tom Jones (lyrinis herojus) dainuoja kaip apgaudinėjamas įsimylėjėlis, kuris šnipinėja savo mylimąją. Jis iš tolėliau pamato šviesą jos lange nakty, pamato besimylinčių šešėlius ant užuolaidų. “Ji buvo mano moteris!“ – pavydas jį veda iš proto. Jis supranta, kad mergina nėra jam tinkama, bet meilė jau pavertusi jį vergu.

Jis palaukia, kol prieš aušrą vyriškis išeis, tada bėga per gatvę prie jos durų, o ji atidaro duris ir juokiasi. Jis pajunta beturįs peilį rankoje. Ir ji daugiau nebesijuokia. Tada jis maldauja savo Dilailos atleidimo. Kol policija išlauš duris ir jį suims. Kitaip jis negalėjo.

Daina vėliau buvo dainuojama (ir parodijuojama) daugelio kitų dainininkų ir muzikantų: Bruce Dickinson, reggae stiliuje Horace Andy, goto roko grupė Inkubus Sukkubus jų albume Wild ir The Sensational Alex Harvey Band , kurio singlas pasiekė 7 vietą 1975 UK čartuose. Tas atlikimas visai groteskiškas, tai greičiau originalios dainos parodija.

The Sensational Alex Harvey Band – Delilah

Mano atminty – tai tėvų jaunystės mėgiama daina. Nors kai kažkada papasakojau mamai apie ką čia dainuojama, ji pasakė – „baisu“.

Dainų istorijos – „Busted“- liūdni žodžiai – optimistinė melodija

Daug iš pirmo žvilgsnio linksmų dainų, pradėjus labiau draugauti su anglų kalba, (visose mokyklose mokiausi tik vokiečių) paaiškėjo, kad iš tiesų jos yra be galo liūdnos. Kartais melodijos linksmumas tik pabrėžia žodžių tragizmą.

Tačiau, šiuo atveju skamba tikras optimizmas:

Ray Charles – Busted 1982

Harlan Perry Howard

Busted

My bills are all due and the baby needs shoes and I’m busted
Cotton is down to a quarter a pound, but I’m busted
I got a cow that went dry and a hen that won’t lay
A big stack of bills that gets bigger each day
The county’s gonna haul my belongings away cause I’m busted.

I went to my brother to ask for a loan cause I was busted
I hate to beg like a dog without his bone, but I’m busted
My brother said there ain’t a thing I can do,
My wife and my kids are all down with the flu,
And I was just thinking about calling on you ’cause I’m busted.

Well, I am no thief, but a man can go wrong when he’s busted
The food that we canned last summer is gone and I’m busted
The fields are all bare and the cotton won’t grow,
Me and my family got to pack up and go,
But I’ll make a living, just where I don’t know cause I’m busted.
I’m broke, no bread, I mean like nothing,

Nors melodija linksma, pirmuoju asmeniu dainuojama apie visiškų nesėkmių prispaustą žmogų (iš dainos matyti – fermerį), kuriam ištuštėjo sąskaitos, vaikui reikia batų, medvilnė (jo auginama) atpigo, nusipirko karvę, kuri užtrūko, vištos nebededa, neapmokėtos sąskaitos auga, pinigų nebegali paskolint net brolis, žmona ir vaikai serga, galiausiai (tikriausiai anstoliai) priverčia šeimą susipakuoti daiktus ir išsikraustyti ir t. t. Tačiau melodija (ir atlikimo intonacija) suteikia dainai žaismingumo ir nepalaužiamo optimizmo bei tikėjimo nuotaiką.

Ne veltui YouTube komentaruose parašyta:

WTF???? Did he just say what I thought he said??? “Yeah, my bills are all due, and my baby needs shoes….. But, I’m busted. Cotton is down, quarter a pound… But, I’m F’ing high now“. I LOVE IT!!!!

Dainą parašė Harlan Perry Howard (1927 m. rugsėjo 8-ąją – 2002 m. kovo 3-iąją). Harlan Perry Howard buvo country muzikos dainų autorius, įrašytas į Amerikos country muzikos Hall of Fame. Gimęs Detroite, Mičigane, pradėjo rašyti country muziką būdamas dar labai jaunas. Jau 1961 metais jis jau turėjo penkioliką savo dainų country muzikos čartuose.

Daina puikiai tiko Ray Charles Robinson (1930 09 23 – 2004 06 10), pianistui ir dainininkui, kuris iš esmės „suformavo ritmenbliuzo skambėjimą“, padarė didžiulę įtaką ir country, ir pop muzikai. Rolling Stone žurnalas įvardino jį 10-tuoju tarp 100 didžiausių visų laikų menininkų. Dar ir dėl to, kad Ray Charles nuo vaikystės, nuo 7 metų amžiaus liko aklas. Aklas berniukas prieš pasaulį, kuriame ir aklas sugebėjo rasti savo talentui garbingą vietą. Tai tolimesnių mano pastebėjimų Dainų istorijose tema.

Daina padėjo iškilti kitai Amerikos žvaigždei, amerikietiškam country metrui Johnny Cash’ui, kuris atlieka ją šiek tiek santūriau, tarsi konstatuodamas, įvardydamas tai kas atsitiko, bet tas pats optimizmas dainoje vistiek lieka, net su prigimtinai bliuziška ir šiek tiek niūroka, bet žaisminga Johnny Cash natūra.
Johnny Cash – ‘Busted’

Be dainos “Busted“ tapusios dviejų dainininkų – ir Ray Charles ir Johny Cash hitais, kitos Harlan Perry Howard topinės dainos:“ Pick Me Up on Your Way Down“ (įrašyta Charlie Walker), “Heartaches By The Number“ (Ray Price) “I Fall to Pieces,“ kartu Hank Cochran (įrašyta Patsy Cline). Jis taip pat klasikinės Kingston Trio dainos “Everglades“ autorius.

Tai irgi tolimesnių Dainų istorijų temos.

Ir paklausykit dainos kai bus liūdna. Man padeda.
Nors nelinkiu niekam tapti “Busted“ ;)