• Kategorijos

  • Zujūnai 2016 kovo 8
#besmegenis, #pavasaris

ė propaganda! toliau…

ė propaganda!

e-juodas-50px
Baikit baikit baikit rašyti šveplai!

Siaubinga liga, kai sergantys ne tik baisius raštus raito, bet jau ir save pasirašydami šveplai pravardžiuoja. Galingasai habitus..

Skelbiu jam karą ir siūlau jums, tautiečiai, imti po vėliavą ir nešti ją savo e-mailais, blog’ais, mėsėnais ir skaipais į nušveplėjusius elektroninius tyrus!

Ir kaip sakė vienas pažįstamas žmogus skype: „Jei tingite rašyti lietuviškomis raidėmis, tai ir kalbėdami nesivarginkite“.

Reklama

Fotografo virtuvė seniau…

1948 Niujorke, žymus fotografas Filipas Halsmanas (Philippe Halsman) 1906 – 1979, fotografavo Salvadorą Dali su katėmis. Fotografija buvo pavadinta „Dali Atomicus“.

Įdomi fotografijos meno tuometinė virtuvė. Prie lubų, ant valo pakabinti du paveikslai, molbertas, suolelis. Fotografo žmona Ivona laiko kėdę. Pagal ženklą Halsmano asistentai lieją iš kibiro vandenį ir meta kates. Dali šoka į viršų, Halsmanas fotografuoja, pasitelkdamas stiprias fotblykstes. Tada eina ryškinti juostos ir žiūri rezultatą. Asistentai valo grindis, ramina kates.

Fotografavimas truko šešias valandas. Kates mėtė dvidešimt aštuonis kartus.

1276px-Salvador_Dali_A_(Dali_Atomicus)_09633jpg

1276px-Salvador_Dali_A_(Dali_Atomicus)_09633u

 

Pavasaris ir viskas

Pavasaris ir viskas. Fotografuota vakar.

pix-1141

Kovo 13 -toji, penktadienis

Kovo 13 -toji. Ir dar penktadienis. Vėl. Ir pilnatis, kaip ir turi būti.
Nelabai tikiu visokiais ezoteriniais paistalais, tiksliau netikiu kai kurių žiniuonių reklamuojamu subtiliojo pasaulio žinojimu. Kad jis egzistuoja, įrodymų yra daugiau negu reikia, tik dabartinė civilizacija supranta apie jį ne daugiau kaip neandartalietis apie kompiuterį. Okultinis kalendorius sako, kad kovo 13 -toji labai sėkminga diena užkeikimų skaitymui ir apeigoms, norint ką nors išsaugoti nuo skyrybų.
Bet tos apeigos – tai mėginimas sunaikinti svetimą meilę. Pagalvokite ar verta tai daryti.
Gal geriau ir paprasčiau pradėti naują gyvenimą?
Jei vienos durys užsidaro, atsidaro kitos…
Atsidaro tiems, kas atleido ir paleido.

Beje 13 -tosiom, arba penktadieniais, į pasaulį madinga paleisti daug kompiuterinių virusų.
Buvo Friday13, Eliza, Vesna, Crash, BlackDeath, Codr, Fries, Search, VirDem, Omega, PZ, Raubkopie, Teapa, SLH, DataFire ir t. t.
Va šito tai rimtai reikia saugotis!

Penktadienis 13-oji! Ar tikrai taip baisu?

Penktadienis 13-oji! Ar tikrai taip baisu?

Artimiausių penktadienių 13 –tosios kalendorius:
2009: vasaris, kovas, lapkritis.
2010: rugpjūtis.
2011: gegužė.
2012: sausis, balandis, liepa.
2013: rugsėjis, gruodis.
2014: birželis.
2015: vasaris, kovas, lapkritis.
2016: gegužė.
2017: sausis, spalis.
2018: balandis, liepa.
2019: rugsėjis, gruodis.
2020: kovas, lapkritis.

Daugelyje angliškai ir portugališkai kalbančių tautų penktadienis 13-oji laikoma labai bloga diena.
Ypatingai Amerikoje, kur vengiama šiuo skaičiumi numeruoti viešbučių numerius, kartais praleidžiamas ir 13-tas aukštas, iš karto peršokant prie keturiolikto. Blogu skaičiumi 13 laiko ir turkai, 13 net praleidžiamas žodynuose.
Skaičiaus trylika baimė (nuo 1911-ųjų) vadinama friggatriskaidekaphobia.
Penktadienio 13-kos baimė vadinama paraskavedekatriafobija (paraskavedekatriaphobia) nuo graikiškų Paraskeví (Παρασκευή) reiškiančio penktadienį, dekatreís (δεκατρείς) – trylika ir fobija phobía (φοβία) – baimė.
Pasak ekspertų, tai šiandien JAV labiausiai paplitęs prietaras. Penktadienį 13- tą, kai kurie žmonės negali eiti į darbą, kai kurie nevalgo restoranuose, daugelis tądien jokiu būdu nešvęstų vestuvių dienos. Tądien blogu ženklu laikoma keisti patalynę – sapnuosis blogi sapnai, kirpti nagus. Negalima pradėti kelionės – nesiseks. Su jūreivių baime išplaukti laivu penktadienį daugiau negu 100 metų kovojo ir Didžiosios Britanijos laivynas.
Jeigu jūsų vardą (ir pavardę) sudaro trylika ženklų – irgi blogas ženklas. Pagooglinkit – Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy and Albert De Salvo.
Pasak psichoterapeuto Dr. Donald Dossey, nuo paraskavedekatriafobijos kenčia daugiau kaip 21 milijonai amerikiečių.
Trylikos baimė kildinama nuo pirmykščių žmonių skaičiavimo. Skaičiuoti patogu buvo dešimtimi rankos pirštų ir abiem kojomis. Kojų pirštais matyt buvo jau per daug sudėtinga. Todėl skaičiavimo patogumas baigdavosi skaičiumi 12. Skaičius 12-ka laikomas tobulu deriniu, dar vienas vienetas, kurį pridėjus išeina 13-ka viską sugriauna.
Dar viena hipotezė teikia, kad trylika buvo sąmoningai apšmeižtas patriarchalinių religijų įkūrėjų, nes senosiose pagoniškose religijose (gal ir lietuvių?) buvo laikomas matriarchalinio dvasingumo ir magišku moteriškumo ženklu, galbūt susijęs su apytiksliu menstruacijų ciklo skaičiumi per metus (13 x 28 = 364 dienos). Trylika laikomas magišku – faraonų pomirtinio amžino gyvenimo ženklu, buvo ir senovės Egipte.
Kinai skaičių trylika irgi laiko laimingu.
Kai kas trylikos kaip blogio ženklą kildina iš induistų, kurie pirmieji pastebėję, kad susirinkus vienon vieton trylikai žmonių įvyksta nelaimė.
Trylika blogu ženklu laikė ir senovės vikingai. Valhaloje į pokylius buvo kviečiami dvylika dievų. Nekviesdavo tik blogio dievo Lokio . Bet vienąkart pasirodęs dievų puotoje tryliktasis – Lokis sukėlė sumaištį ir nesantaiką.
Dėl jo klastos aklasis Hiodas užmušė savo brolį Baldrą. Už tai Lokis buvo prikaustytas prie olos iki pat ragnaroko.
Ypatingą vietą penktadienis ir skaičius 13 užima krikščionybėje – ir Senajame ir Naujajame Testamente. Penktadienį, 13-ąją dieną, Ieva ir Adomas nusikalto ir buvo išvaryti iš rojaus. Be to, penktadienį jie abu pasimirė. Penktadienį prasidėjo biblinis Didysis Tvanas. Penktadienį Dievas sumaišė išpuikusių Babelio bokšto statytojų kalbas. Karaliaus Saliamono šventykla buvo sugriauta irgi penktadienį. Manoma, kad ir Abelis savo brolį Kainą nužudė penktadienį, 13-ąją dieną.
Per paskutinę vakarienę prie stalo sėdėjo 12-ka Jėzaus mokinių. Kristus buvo dar vienas 13-asis vakarienėje, netrukus pasmerktas mirti. Jėzus Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus penktadienį (dabar ši diena minima kaip didysis penktadienis). Tai todėl ta diena yra atgailos diena krikščionims.
Pagoniškoje Romoje, penktadienis būdavo egzekucijų diena, vėliau tradiciškai ir D. Britanijoje – pakaruoklių diena (Hangman’s Day).
Penktadienio angriškas vardas “Friday“ kilęs nuo skandinavų deivės Frėjos (Frigg arba Freya) – santuokos, sekso ir vaisingumo deivės vardo. Frigg/Freya yra graikų Afroditės ir romėnų Veneros meilės deivės atitikmuo. Romėnai ir pradėjo šeštą savaitės dieną (sekmadienis būdavo pirmoji) vadinti Veneros diena (dies Veneris).
Penktadienį ikikrikščioniškos Germaniškos tautos iš tikrųjų laikė net laimingu, pavyzdžiui vedyboms – dėl jos tradicinės asociacijos su meile ir vaisingumu. Viskas pasikeitė, su krikščionybės atėjimu.
Penktadienis nuo viduramžių pradėtas laikyti raganų šventadieniu “Witches’ Sabbath“. Jau vėlesnėse legendose pasakojama, kad raganos savo sąlėkius švęsdavo, rinkdamosi būtinai po 13, kapinėse, mėnulio šviesoje. Vienąkart susirinkus tik dvylikai raganų, deivė Frėja tryliktaja ragana pavertė savo juodą katę. Gal dėl tos legendos vėliau atsirado ir prietarai apie juodą katę, perbėgusią kelią.
Istorijoje galima rasti daugybę pavyzdžių blogų dalykų įvykusių 13 penktadienį.
1066 metais spalio 13 – tą buvo paskutinė Saksonijos karaliaus Halroldo karaliavimo diena. Sekančią dieną vykusiame Hastingso mūšyje Haroldas buvo nužudytas.
Su „Da Vinčio kodo“ populiarumu buvo prisimintas ir 1307 spalio 13 –ąją, penktadienį Prancūzijos Karaliaus Filipo IV kareivių vykdytas šimtų nuodėmėmis apkaltintų Tamplieriaus riterių suėmimas. Dauguma jų buvo pripažinti eretikais ir nukankinti.

Žinome ir savo – Lietuvos sausio 13-tosios įvykius.

Dar tryliktosios penktadienio prietarų kilmę kai kas riša su jau pamiršta knyga „Friday, the Thirteenth” – A Novel. Autorius: Thomas William Lawson. Išleido Doubleday, Page & Company, 1907.

Bet, atmetus istoriškai susikūrusius ir sukurtus prietarus, ar turi penktadienis 13-oji kokią nors kitą blogą reikšmę?
Pagal šiuolaikinę (nors paremtą dar Pitagoro teorija) numerologiją – ne. Skaičius 13 niekuo nesiskiria nuo skaičių „4“, „31“ ar „22“. Net atvirkščiai – skaičius keturi reiškia pastovumą ir atsparumą. Nors, mano nuomone, numerologija – tai tik dar vieni prietarai.
Penktadienis 13-oji kaip kalendoriaus diena irgi jokios reikšmės turėti negali, nes šiuolaikinis 1582 metais popiežiaus Grigaliaus XIII valia sukurtas kalendorius yra grynai sutartinis, neatspindintis jokių tikslių datų nuo ankstesnių istorinių įvykių ir neturinti jokio tikslaus ryšio su gamtos ciklais. Taigi tryliktoji diena, penktadienis bus visai kita pagal Julijaus, Vedų (indišką), Judėjišką (žydų), musulmonų, kinų, persišką, mėnulio ir kt. kalendorius.

pagal http://urbanlegends.about.com

P.S. pasijuokimui
Nuo ryto rašiau šį straipsnelį, apie 13-tąją penktadienį ir staiga kompiuteris tarsi stebuklingai išsijungė. Elektra dingusi nebuvo. (Gal kokie Windows atnaujinimai atsisiuntė – nepastebėjau). Pusantros valandos rašymo – šuniui ant uodegos – neišsisaugojo niekas. Va ir netikėk prietarais. Beje butas kur rašiau – irgi tryliktas. :)

Netimeras ir Zebedenas

Kas yra tas Lietuvos tūkstantmetis?

Arkivyskupas šv. Brunonas Bonifacas su 18 palydovų 1009 metais pirmą kartą pasiekė Lietuvos paribį, kur sugebėjo įtikinti kunigaikštį Netimerą (istoriniai šaltiniai vadina pastarąjį “karaliumi“) krikštytis kartu su 300 karių. Tačiau netrukus, 1009 m. kovo 9 d., po krikšto Netimero brolis Zebedenas nukirto arkivyskupui šv. Brunonui Bonifacui galvą ir įmetė į Alstros upę. Beje minimo įvykio tiksli vieta iki šiol nėra žinoma. Tik vienas iš palydovų, vardu Vipertas, netekęs regėjimo, tradiciškai buvo paliktas gyvas, grįžęs į Saksoniją jis viską papasakojo vienuolyne. Jo pasakojimas ir patvirtina minėtą įvykį.

Šv. Brunonas (Brunonas iš Kverfurto) buvo kilęs iš Saksų aristokratų. Tapęs dvasininku pakviečiamas Romos imperatoriaus Otono III užimti dvaro teismo kapeliono pareigas. Kai šv. Romualdas 998 metais atvyko į imperatoriaus dvarą, šv. Brunonas tapo jo mokiniu ir įstojo į Kamaldulių ordiną. Po dešimties metų gavo popiežiaus Jono XVIII leidimą keliauti į rusų žemes skelbti Evangelijos. Iš pradžių jis nuvyko pas prūsus, o vėliau – į Rusios teritoriją. 1004 metais konsekruotas pagonių krašto arkivyskupu ir, gavęs leidimą vykti į misijas, 1005-1008 metais darbavosi Lenkijoje, Vengrijoje, Rusioje. 1008 metų rudenį per Prūsiją išvyko į Lietuvą kartu su 18 palydovų. Su šv. Brunonu Kverfurtiečiu, atlikusiu Lietuvoje pirmąjį krikšto aktą ir nužudytu, susijęs pirmą kartą Kvedlinburgo analuose paminėtas Lietuvos vardas.

„Sanctus Bruno, qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI suae conversionis anno in confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus, cum suis XVIII, VII. Id. Martii petiit coelos“

(„Šventasis Brunonas, dar vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, vienuoliktaisiais
savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas su aštuoniolika
saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų“)

Nors ir daug juokelių ir karikatūrų sklando apie tūkstantmetį, bet… pasirodo kiti mini ir menkesnes datas. Paskaitykit:

Bumblauskas apie Lietuvos tūkstantmetį.

MySpace Video Senojo Egipto paslaptys-2_3

Senojo Egipto paslaptys (6 dalis) Didysis transformatorius

Stengdamiesi suprasti tikruosius Didžiosios piramidės sukūrimo tikslus, mes galime būti panašūs į neandartalietį, žiūrintį į gaudžiantį šiuolaikinį transformatorių.  Naujieji tyrimai rodo, kad piramidė turėjo techninę paskirtį ir naudojo planetos energiją. Daugybė keistų piramidžių savybių ir jų vidaus konstrukcijos detalės vis labiau pasirodo visai ne atsitiktinės ir turi glaudų ryšį su šių gigantiškų „įrenginių“ veikimu.

Vodpod videos no longer available.
more about “MySpace Video Senojo Egipto paslaptys…“, posted with vodpod